Văn bản
Tên văn bản Xem trước Tải file Ngày tạo
CV 151 (HỒ SƠ SKKN 2016) 151-cvvp16.pdf 151-cvvp16.pdf 15/02/2016
CÔNG VĂN: 1966/SGDĐT-GDTrH "HƯỚNG DẪN THI TIẾNG ANH QUA MẠNG" 1966-cvhd_thi_tieng_anh_qua_mang.pdf 1966-cvhd_thi_tieng_anh_qua_mang.pdf 03/10/2015
QUY ĐỊNH ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH quyet_dinh_401-sgddt-vp.pdf quyet_dinh_401-sgddt-vp.pdf 29/09/2015
THÔNG BÁO THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016 thong_bao_ve_thi_hsg_12_nam_hoc_2015-2016_(1).doc thong_bao_ve_thi_hsg_12_nam_hoc_2015-2016_(1).doc 29/09/2015
Công văn số: 129/SGDĐT-GDTrH quy_dinh_moi_ve_ho_so_so_sach_va_danh_gia_xep_loai_hoc_sinh.pdf quy_dinh_moi_ve_ho_so_so_sach_va_danh_gia_xep_loai_hoc_sinh.pdf 29/09/2015
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 1884-hd_thuc_hien_nhiem_vu_gdtrh_cua_so_2015-2016.pdf 1884-hd_thuc_hien_nhiem_vu_gdtrh_cua_so_2015-2016.pdf 19/09/2015
CV số: 716/SGDĐT-GDTrHPT -V/V HỘI THẢO ÔN TẬP THI THPT QUỐC GIA 716-cvpt15.pdf 716-cvpt15.pdf 18/04/2015

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g45'
Tiết 1 6g55' - 7g40'
Tiết 2 7g45' - 8g30'
Giờ ra chơi 8g35 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC

 

Mở cổng 13g10'
Đóng cổng 13g30'
Tiết 1 13g40' - 14g25'
Tiết 2 14g30' - 15g15'
Giờ ra chơi 15g20 - 15g35'
Tiết 3 15g40' - 16g15'
Tiết 4 16g20' - 17g05'
TAN HỌC

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ © 2015

Địa chỉ: 87 Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3 880 581 - Email: thptnh@gmail.com

Design by Lửa Việt