DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ

 

     ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂY SƠN                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘTRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

 

                                                                  DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY VÀO ĐẢNG

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ
CHÍNH QUYỀN,

ĐOÀN THỂ

GHI CHÚ

1

QUÁCH NGUYỄN HUYỀN TRÂN

27/07/1999

BÍ THƯ CHI BỘ

HIỆU TRƯỞNG

 

2

VƯƠNG TRƯỜNG QUÂN

20/11/2000

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

P.HIỆU TRƯỞNG

 

3

NGUYỄN VĂN VINH

20/10/1999

CHI ỦY VIÊN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

4

NGUYỄN HẢI VIÊN

30/04/2010

CHI ỦY VIÊN

BÍ THƯ ĐOÀN

 

5

PHẠM THỊ THANH TÂM

22/08/1985

ĐẢNG VIÊN

KẾ TOÁN

 

6

TRẦN VĂN KHOA

03/02/1999

ĐẢNG VIÊN

THANH TRA ND

 

7

PHÙNG VIỆT KHOA

20/11/1999

ĐẢNG VIÊN

P.CTCĐ

 

8

VÕ ANH DŨNG

20/11/1999

ĐẢNG VIÊN

TỔ TRƯỞNG CM

 

9

HUỲNH THANH KIỀU

03/02/2002

ĐẢNG VIÊN

TỔ TRƯỞNG CM

 

10

NGUYỄN PHÚ

16/04/2003

ĐẢNG VIÊN

 

 

11

LÊ HỒNG THỦY

22/12/2004

ĐẢNG VIÊN

CTCĐ

 

12

NGUYỄN THỊ XUÂN THÚY

20/11/2005

ĐẢNG VIÊN

 

 

13

NGUYỄN THÀNH NHÂN

27/07/2007

ĐẢNG VIÊN

 

 

14

NGUYỄN HỮU CƯỜNG

22/12/2007

ĐẢNG VIÊN

 

 

15

TỪ QUỐC TUẤN

22/12/2007

ĐẢNG VIÊN

 

 

16

NGUYỄN HỒNG HẢI

01/06/2009

ĐẢNG VIÊN

 

 

17

TRẦN NGỌC TUẤN

30/04/2010

ĐẢNG VIÊN

 

 

18

HUỲNH KIM ĐĨNH

22/12/2010

ĐẢNG VIÊN

TỔ TRƯỞNG CM

 

19

PHẠM THỊ NHƯ NGA

19/05/2011

ĐẢNG VIÊN

 

 

20

NGUYỄN VÕ HOÀNG PHƯƠNG

10/11/2013

ĐẢNG VIÊN

 

 

21

TẠ THỊ HỒNG TRINH

22/12/2014

ĐẢNG VIÊN

 

 

22

NGUYỄN HOÀI HIẾU

20/09/2008

ĐẢNG VIÊN

 

CHUYỂN ĐẾN

23

NGUYỄN THỊ LIỄU

18/9/2015 

ĐẢNG VIÊN

 

 

24

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

18/9/2015 

ĐẢNG VIÊN

 

 

25

 NGUYỄN HUYỀN TRÂN

18/9/2015 

ĐẢNG VIÊN

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g45'
Tiết 1 6g55' - 7g40'
Tiết 2 7g45' - 8g30'
Giờ ra chơi 8g35 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC

 

Mở cổng 13g10'
Đóng cổng 13g30'
Tiết 1 13g40' - 14g25'
Tiết 2 14g30' - 15g15'
Giờ ra chơi 15g20 - 15g35'
Tiết 3 15g40' - 16g15'
Tiết 4 16g20' - 17g05'
TAN HỌC

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ © 2015

Địa chỉ: 87 Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3 880 581 - Email: thptnh@gmail.com

Design by Lửa Việt