PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TTSP2

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TTSP2

 

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TTSP2 NĂM HỌC 2014-2015 TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ- BÌNH ĐỊNH
STT Họ và tên SVTTSP2 Ngày sinh Số ĐTDĐ Môn GV hướng dẫn giảng dạy CN lớp GV hướng dẫn giáo dục Ghi chú
1 Lê Thành Luân 1/11/1993 01674265327 Vật lý Huỳnh Kim Đĩnh 10A9 Nguyễn Đồng Thuận  
2 Nguyễn Thị Nhi 16/6/1992 01635481645 Vật lý Huỳnh  Lanh 10A4 Nguyễn Thị Đào Nhung  
3 Nguyễn Thị Mỹ Linh 18/4/1993 01655380559 Vật lý học Nguyễn Thị Hải Âu 11A5 Võ Thị Xuân Kiều  
4 Lê Thanh Hậu 28/8/1993 01665808687 Sinh học Trần Châu Cẩm Hồng 10A6 Nguyễn Thị Hải Âu  
5 Nguyễn Thị Hồng Ngân 27/9/1993 0963275041 Sinh học Nguyễn Võ Hoàng Phương 11A6 Bùi Thị Thu Thảo  
6 Bùi Thị Nhung 13/8/1993 01654684419 Ngữ văn Nguyễn Thành Nhân 10A2 Nguyễn Thị Xuân Thúy  
7 Đặng Thị Cẩm Nhung 2/4/1993 0962630145 Ngữ văn Đỗ Thị Hoàng Thúy 10A5 Trần Văn Khoa  
8 Võ Thị Phụng 15/6/1993 0986208527 Văn học Nguyễn Thị Chỉnh 11A4 Nguyễn Hoài Hiếu  
9 Nguyễn Thị Thu Chiến 20/8/1993 01665823197 Lịch sử Huỳnh Thanh Kiều 11A1 Nguyễn Võ Hoàng Phương  
10 Lê Thị Thu Hiền 10/11/1993 0986702404 Lịch sử Huỳnh Thanh Kiều 11A2 Nguyễn Đình Kha  
11 Đỗ Thị Tuyết Trinh 21/5/1993 01693107196 Lịch sử Nguyễn Thị Xuân Thúy 10A6 Nguyễn Thị Hải Âu  
12 Nguyễn Thế Duy 6/9/1992 0964467549 Địa lý Nguyễn  Phú 10A8 Trần Châu Cẩm  Hồng  
13 Hường Văn Minh 20/8/1993 01658967770 Địa lý Nguyễn  Phú 10A7 Nguyễn Thị Trần Nam  
14 Trần Thị Thủy Trinh 26/10/1993 01693056625 Địa lý Nguyễn  Phú 10A3 Hồ Quý Tiễn  
15 Hồ Thị Minh Như 10/8/1993 01633018546 Tiếng Anh Nguyễn Văn Quốc 10A2 Nguyễn Thị Xuân Thúy  
16 Nguyễn Thị Thanh Như 27/9/1993 01658968431 Tiếng Anh Trần Thị  Phượng 10A5 Trần Văn Khoa  
17 Nguyễn Thị Hồng Phú 24/2/1993 0975764741 Ngôn ngữ Anh Nguyễn Thị Đào Nhung 11A7 Nguyễn Hữu Cường  
18 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 2/11/1993 0989141231 Ngôn ngữ Anh Nguyễn Đình Kha 11A3 Từ Quốc Tuấn  
19 Đặng Bùi Kiều Oanh 16/1/1993 01652827256 GDTC Bùi Thị Thu Thảo 11A8 Trần Ngọc  Tuấn  
20 Nguyễn Bảo Trọng 7/8/1993 01664116766 GDTC Võ Vĩnh  Thành 10A1 Huỳnh Lanh  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
VƯƠNG TRƯỜNG QUÂN

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g45'
Tiết 1 6g55' - 7g40'
Tiết 2 7g45' - 8g30'
Giờ ra chơi 8g35 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC

 

Mở cổng 13g10'
Đóng cổng 13g30'
Tiết 1 13g40' - 14g25'
Tiết 2 14g30' - 15g15'
Giờ ra chơi 15g20 - 15g35'
Tiết 3 15g40' - 16g15'
Tiết 4 16g20' - 17g05'
TAN HỌC

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ © 2015

Địa chỉ: 87 Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3 880 581 - Email: thptnh@gmail.com

Design by Lửa Việt