Kế hoạch chuyên môn tổ Toán - Tin tháng 9/2014

Kế hoạch chuyên môn tổ Toán - Tin tháng 9/2014

Trường THPT Nguyễn Huệ

TỔ TOÁN - TIN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    

                                                                          Phú Phong, ngày 01 tháng 9 năm 2014.

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC Tháng: 9/2014

 

Trọng tâm: Tập trung xây dựng nền nếp, ổn định tổ chức “Dạy và học”, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới: 2014-2015.

                                      

MỘT SỐ CÔNG TÁC CẦN THỰC HIỆN:

 

Tuần thứ

Từ:..đến:

Nội dung công việc

Người

Thực hiện

Ngày

hoàn thành

Đánh giá

03

(8→

14/9)

 

 

SHĐT: Phát động cuộc thi Sáng mãi phẩm chất Hồ Chí Minh”

Đoàn trường

8/9/2014

 

Tiếp tục ổn định nề nếp “Dạy và học”

Toàn trường

Cả tuần

 

Hoàn thành Sổ chủ nhiệm + KH chủ nhiệm tháng 8, 9

GVCN

12/9/2014

 

SHCM: 14 g ngày 13/09/2014:

  • Triển khai kế hoạch thao giảng, kiểm tra của tổ.
  • Góp ý xây dựng kế hoạch chuyên môn của tổ.

Cả tổ

13/9/2014

 

04

(15→

21/9)

 

 

 

 

 

Tiếp tục ổn định nề nếp “Dạy và học”

Toàn trường

Cả tuần

 

Hoàn thành KH giảng dạy

GVBM

19/9/2014

 

Hội nghị CBCC

Hội đồng sư phạm

20/9/2014

 

 

 

 

 

05

(22→

28/9)

 

 

Tiếp tục ổn định nề nếp “Dạy và học”

 

Toàn trường

 

Cả tuần

 

Hoàn thành kế hoạch tổ chuyên môn

TTCM

26/9/2014

 

SHCM: 14 g ngày 27/09/2014

Thao giảng theo kế hoạch.

Cả tổ.

27/9/2014

 

Đại hội đoàn trường

HĐSP, đoàn viên

28/9/2014

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                          TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

                                                                                                   

                                   

 

                                                  VÕ ANH DŨNG.

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g45'
Tiết 1 6g55' - 7g40'
Tiết 2 7g45' - 8g30'
Giờ ra chơi 8g35 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC

 

Mở cổng 13g10'
Đóng cổng 13g30'
Tiết 1 13g40' - 14g25'
Tiết 2 14g30' - 15g15'
Giờ ra chơi 15g20 - 15g35'
Tiết 3 15g40' - 16g15'
Tiết 4 16g20' - 17g05'
TAN HỌC

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ © 2015

Địa chỉ: 87 Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3 880 581 - Email: thptnh@gmail.com

Design by Lửa Việt