THÔNG BÁO THI HKII KHỐI 12 - NĂM HỌC 2014-2015

THÔNG BÁO THI HKII KHỐI 12 - NĂM HỌC 2014-2015

                   SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Trường THPT Nguyễn Huệ                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                        

                                                                                                                                    Phú Phong, ngày 02 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh học kì II năm học 2014 - 2015

 

Thực hiện công văn số: 1786/SGDĐT- GDTrH ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Định v/v: “Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì và đánh giá, xếp loại học sinh trung học năm học 2014 – 2015”.  Hiệu Trưởng trường THPT Nguyễn Huệ  chỉ đạo việc ôn tập và tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh học kì II   năm học 2014 – 2015 như sau:

 

 1. HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA

  1.1. Kiểm tra tại lớp 5 môn: Công dân, Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng.

  1.2. Kiểm tra tập trung 8 môn: Văn, Sử, Địa, Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tiếng Anh.

 

 1. THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

2.1 Đối với các môn kiểm tra tại lớp

- Tuần 13  (từ ngày 06 đến 11/4/2015) kiểm tra HK II các môn:  Công dân, Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng.

2.2 Đối với các môn kiểm tra tập trung

- Tuần 14 (sáng 13, 15,17/04/2015,  kiểm tra HK II các môn: Văn, Sử, Địa, Toán, Lí, Hóa, Sinh vật, Anh văn ( tất cả có 3 buổi thi, lịch thi sẽ thông báo sau ).

 

 1. NỘI DUNG KIỂM TRA

3.1. Đối với các môn kiểm tra tại lớp: bao gồm nội dung chương trình khối 12 tính đến thời điểm kiểm tra.

3.1 Đối với các môn kiểm tra tập trung: bao gồm nội dung chương trình khối 12 tính đến thời điểm kiểm tra.

 

 1. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA

4.1. KHỐI 12

MÔN

THỜI GIAN

CẤU TRÚC ĐỀ

HÌNH THỨC THI

VĂN, TOÁN

90 phút

100% tự luận

tập trung

ĐỊA, SỬ 

45 phút

100% tự luận

tập trung

LÍ,  HÓA, SINH

45 phút

100% trắc nghiệm

tập trung

ANH VĂN

45 phút

100% trắc nghiệm

tập trung

CÔNG NGHỆ

45 phút

100% trắc nghiệm

tại lớp

CÔNG DÂN

45 phút

50%TN - 50%TL

tại lớp

TIN HỌC

45 phút

100%TN

tại lớp

TD & QP

TỔ CHỨC KIỂM TRA THEO QUI ĐỊNH RIÊNG

 

            4.2. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỀ KIỂM TRA 

- KT những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

            - Nội dung đề KT phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng, không sai sót.

            - Phân loại trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian qui định đối với từng môn học. Cụ thể:

Tùy theo đặc thù từng bộ môn, Tổ trưởng chyên môn chỉ đạo giáo viên biên soạn đề cương ôn tập và thống nhất nội dung ra đề kiểm tra:

+ Nội dung tương đương đề cương ôn tập: 8 điểm (mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp).

+ Nội dung trong chương trình, ngoài đề cương: 2 điểm (mức độ: vận dụng nâng cao) nhằm phân loại đối tượng học sinh khá, giỏi.

Lưu ý: Các nhóm bộ môn thiết kế ma trận đề kiểm tra đúng qui định (theo tinh thần tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá tại Sở GD&ĐT Bình Định).

 

 1. PHÂN CÔNG RA ĐỀ VÀ QUI ĐỊNH NỘP ĐỀ KIỂM TRA

-  Tất cả các giáo viên giảng dạy đều có trách nhiệm ra đề kiểm tra; đề kiểm tra phải đúng theo mẫu quy định của Sở.

-  Đề nộp cho Tổ trưởng chuyên môn hạn cuối cùng  ngày 08/4/2015

- Mỗi đề có 04 mã (văn bản) bao gồm: Đề kiểm tra + hướng dẫn chấm + ma trận;  gởi đề qua hộp thư điện tử của TTCM khi kết thúc kỳ thi (lưu ý: tính bảo mật tuyệt đối).

 

 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

- Các  nhóm bộ môn thảo luận cụ thể đề cương ôn tập, ghi biên bản và trích nộp cho Tổ trưởng. Yêu cầu của đề cương ôn tập: cụ thể, rõ ràng, đáp ứng đúng theo cấu trúc đề thi, có sự thống nhất cao giữa các thành viên trong nhóm.

- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề cương tối thiểu phải gấp 3 lần số câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề kiểm tra.

- Các môn kiểm tra tập trung, giáo viên bộ môn phải hoàn thành đề cương ôn tập và giao cho học sinh chậm nhất trong thứ 2 ngày thứ 2 (30/3/2015)

 

 1. VỀ VIỆC IN, SAO ĐỀ THI

7.1. Các Tổ trưởng chuyên môn nhận đề kiểm tra từ giáo viên, biên tập lại  đúng theo qui định (nếu cần thiết), chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng đề kiểm tra những bộ môn do tổ chuyên môn quản lí.

7.2. Các Tổ trưởng chuyên môn cùng với Phó hiệu trưởng (Quân) tham gia in sao đề thi và chịu trách nhiệm về sự bảo mật của đề thi (sẽ có lịch làm việc cụ thể sau ).

7.3. Học sinh làm bài trên giấy làm bài thi do nhà trường qui định (kể cả các môn kiểm tra không tập trung); riêng các môn kiểm tra trắc nghiệm khách quan 100% thì làm bài trên phiếu riêng (cụ thể: Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, CN, Tin).

 1. TỔ CHỨC THI

8.1 Phân bố phòng thi

- Tổng số học sinh khối 12: 318

- Bố trí 13 phòng, mỗi phòng 24 hoặc 25 thí sinh.

5.2. Phân công làm nhiệm vụ coi thi:

- Lãnh đạo hội đồng:

+ Ông Vương Trường Quân                 - Phó Hiệu trưởng      – Chủ tịch HĐ thi

+ Ông Huỳnh Lanh                               - Thư kí hội đồng        - Thư kí hội đồng thi

+ Ông Trần Văn Khoa                          - Thanh tra nhân dân  – Thanh tra thi

 • Giám thị coi thi: tất cả giáo viên của trường (phân công cụ thể từng buổi thi)
 • Bộ phận làm mã phách: Võ Anh Dũng, Huỳnh Kim Đĩnh, Nguyễn Văn Quốc, Huỳnh Thanh Kiều.
 • Bộ phận phục vụ:

+ Phạm Thị Thanh Tâm       - Kế toán

+ Nguyễn Thị Thanh Vân   - Hồ sơ thi

+ Nguyễn Văn Dũng            - Bảo vệ

+ Nguyễn Thị Điệp              - Y tế

+ Trần Hàn Linh                   - Phục vụ

 1. LỊCH THI

 

SÁNG THỨ 2

(13/4/2015)

SÁNG THỨ 4

(15/4/2015)

SÁNG THỨ 6

(17/4/2014)

TOÁN

ĐỊA LÝ

NGỮ VĂN

LỊCH SỬ

HÓA HỌC

VẬT LÝ

SINH HỌC

TIẾNG ANH

 

 

            Nhận được thông báo này, đề nghị các Tổ trưởng chuyên môn khẩn trương triển khai cho giáo viên. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc thì báo cáo với Hiệu trưởng hoặc bộ phận phụ trách chuyên môn để hướng dẫn giải quyết.

 

                                                                                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                       VƯƠNG TRƯỜNG QUÂN

Thời gian biểu

 • Buổi sáng
 • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g45'
Tiết 1 6g55' - 7g40'
Tiết 2 7g45' - 8g30'
Giờ ra chơi 8g35 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC

 

Mở cổng 13g10'
Đóng cổng 13g30'
Tiết 1 13g40' - 14g25'
Tiết 2 14g30' - 15g15'
Giờ ra chơi 15g20 - 15g35'
Tiết 3 15g40' - 16g15'
Tiết 4 16g20' - 17g05'
TAN HỌC

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ © 2015

Địa chỉ: 87 Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3 880 581 - Email: thptnh@gmail.com

Design by Lửa Việt