Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục pháp luật đảm bảo TTATGT năm học 2014 - 2015

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục pháp luật đảm bảo TTATGT năm học 2014 - 2015

    SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:…../2014/KHATGT - NH

             Tây Sơn, ngày 22  tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH

 THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐẢM BẢO

TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2014 - 2015
--------------------

           Căn cứ công văn số 1082/SGDĐT– GDTrH, ngày 21 tháng 07 năm 2014 “Về việc hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ giáo dục Trung học  năm học 2014 – 2015” của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định;

Thực hiện Công văn số 1229/SGDĐT - GDTrH ngày 19 tháng 8 năm 2014 v/v tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định;

Thực hiện Công văn số 1325/SGDĐT – GDTrH ngày 05 tháng 9 năm 2014 v/v phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phát luật ATGT cho học sinh bước vào năm học 2014 – 2015;

Thực hiện công văn số 669/CV-CAH(CSGT) ngày 10 tháng 9 năm 2014 v/v phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền Giáo dục phát luật về ATGT cho học sinh bước vào năm học mới của Công An Huyện Tây Sơn.

Thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC trường THPT Nguyễn Huệ, ngày 20 tháng 9 năm 2014. Qua tình hình thực tế về thực hiện TTATGT trong nhà trường và địa phương, trường THPT Nguyễn Huệ xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT năm học 2014 - 2015 như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về TTATGT, bảo đảm TTATGT. Xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành và nâng cao ý thức, hành vi tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông trong CB, GV và HS, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cấp quản lý giáo dục và nhà trường với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tại địa phương trong công tác bảo đảm TTATGT trường học.

            - Tổ chức và khuyến khích để mỗi CB, GV và HS góp phần tuyên truyền cho người thân thực hiện tốt các quy định về TTATGT.

            - Bảo đảm giao thông thông suốt, tránh ùn tắc trước cổng trường vào đầu giờ học và giờ tan học, góp phần bảo đảm TTATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn nhà trường và thành phố.

 

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 

 1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, pháp luật có hiệu quả về giao thông cho HS.
 2. Thực hiện nghiêm các quy định về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
 3. Chống ùn tắc giao thông trước cổng trường.
 4. Nghiêm cấm HS của trường điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy đến trường.
 5. Xử lí nghiêm khắc HS vi phạm TTATGT.
 6. Chấp hành nghiêm túc việc phân làn trên các tuyến đường.
 7. Thực hiện nghiêm túc quy định về không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông.

 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 1. Nội dung hoạt động:

 

Thời gian

Hoạt động

Người thực hiện

Cả tháng, Cả năm học.

- Kiểm tra, đánh giá tình hình HS thực hiện TTATGT; triển khai Lịch trực TTATGT

 

- PHT- ĐTN

- TGT- GVCN

- HS

Đầu năm học.

- Xây dựng, triển khai KH thực hiện công tác giáo dục đảm bảo trật tự ATGT năm học 2014-2015.

 

PHT

 

01/8/2014

02/8/2014

- Phổ biến tài liệu về thực hiện TTATGT và nội quy nhà trường cho CB-GV và HS khối 11, 12.

 

-PHT

- GVCN 11, 12

 

11/8/2014

13/8/2014

- Phổ biến tài liệu về thực hiện TTATGT và nội quy nhà trường cho CB-GV và HS khối 10.

 

- PHT

- GVCN 10

07/9/2014

- Họp PHHS đầu năm: PHHS ký cam kết phối hợp cùng nhà trường giáo dục con em thực hiện nghiêm túc nội qui nhà trường, TTATGT và pháp luật Nhà nước.

 

- PHT

- ĐTN

- PHHS

- GVCN

- HS

22/9/2014

- Tổ chức tuyên tuyền giáo dục pháp luật và TTATGT trong tiết sinh hoạt đầu tuần cho CB – GV và HS( Sáng lớp 11,12. Chiều lớp 10).

 

-ĐTN

06/10/2014

-Tiếp tục tuyên truyền Giáo dục phát luật về TTATGT năm 2014.

- Phát động cuộc thi tìm hiểu phát luật ATGT và ứng xử văn hóa giao thông theo Kế Hoạch số: 1388/KH – SGDĐT, ngày 15/9/2014 của Sở GD&ĐT Bình Định.

 

- PHT

- ĐTN

Tuần từ 6/10 đến 30/10/2014

- Lồng ghép về thực hiện TTATGT trong sinh hoạt 15 phút đầu buổi.

- Lập danh sách HS lớp 10 dự thi ATGT và ứng xử VHGT nộp về Sở trước 15/10.

- Triển khai câu hỏi thi ATGT đến từng học sinh lớp10.

- Theo dõi, giáo dục HS thực hiện TTATGT (phối hợp với CMHS).

- Cử GV tập huấn và dạy nội dung giáo dục ATGT trong trường học tại Sở GD&ĐT(13h30 ngày 30/10/2014) theo chương trình ATGT cho nụ cười ngày mai năm học 2014 -2015.

- Tuyên dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt ATGT và ứng xử có văn hóa trong giao thông được chính quyền đề nghị biểu dương.

- Xử lí HS vi phạm TTATGT.

- GVCN

- Lớp trưởng

- TGT

- ĐTN

Tháng 11/2014

 

- Theo dõi, giáo dục HS thực hiện TTATGT (phối hợp với CMHS).

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, chấn chỉnh việc HS để xe ngoài nhà dân.

- Xử lí HS vi phạm TTATGT.

- Lồng ghép giáo dục phát luật và TTATGT và môn giáo dục công dân.

- Ngày 10/11/2014 thu bài thi về: “ Tìm hiểu phát luật ATGT và ứng xử văn hóa giao thông”.

- Tuyên dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt ATGT và ứng xử có văn hóa trong giao thông được chính quyền đề nghị biểu dương.

 

-ĐTN

-TGT

- GVCN

- GV giáo dục công dân

Tháng 12/2014

- Tiếp tục tuyên truyền các tài liệu về TTATGT trong tiết sinh hoạt tập trung.

- Lồng ghép về thực hiện TTATGT trong sinh hoạt 15 phút đầu buổi.

- Theo dõi, giáo dục HS thực hiện TTATGT (phối hợp với CMHS).

- GV dự thi dạy nội dung giáo dục ATGT trong trường học tại Sở GD&ĐT theo chương trình ATGT cho nụ cười ngày mai năm học 2014 -2015.

- Tuyên dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt ATGT và ứng xử có văn hóa trong giao thông được chính quyền đề nghị biểu dương.

- Xử lí HS vi phạm TTATGT.

 

 

- ĐTN

- TGT

- GVCN

- Lớp trưởng

 

Tháng 01/2015

- Họp PHHS giữa năm học: Phụ huynh học sinh phối hợp cùng nhà trường giáo dục con em thực hiện nghiêm túc nội qui nhà trường và TTATGT.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, chấn chỉnh việc ùn tắc giao thông trước cổng trường và để xe ngoài nhà dân trái quy định.

- Theo dõi, giáo dục HS thực hiện TTATGT (phối hợp với CMHS).

- Tuyên dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt ATGT và ứng xử có văn hóa trong giao thông được chính quyền đề nghị biểu dương.

- Xử lí HS vi phạm TTATGT.

 

- PHT

- ĐTN

- PHHS

- CA địa phương

- TGT

- GVCN

Tháng 02/2015

- Qua các tiết SH đầu tuần: Tăng cường công tác tuyên tuyền giáo dục về bảo đảm thực hiện TTATGT trong dịp trước và sau tết Nguyên đán theo các công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Bình Định, Công An Huyện Tây Sơn.

- Lồng ghép tuyên tuyền qua môn GDCD, SHL, 15p đầu buổi.

- Theo dõi, giáo dục HS thực hiện TTATGT (phối hợp với CMHS).

- Tuyên dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt ATGT và ứng xử có văn hóa trong giao thông được chính quyền đề nghị biểu dương.

- Xử lí HS vi phạm TTATGT.

 

-ĐTN

-TGT

- GVCN

- GV giáo dục công dân

 

Tháng 03/2015

- Tiếp tục tuyên truyền các tài liệu về TTATGT trong tiết sinh hoạt tập trung và sinh hoạt 26/3/2015

- Lồng ghép về thực hiện TTATGT trong sinh hoạt 15 phút đầu buổi.

- Theo dõi, giáo dục HS thực hiện TTATGT (phối hợp với CMHS).

- Tuyên dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt ATGT và ứng xử có văn hóa trong giao thông được chính quyền đề nghị biểu dương.

- Xử lí HS vi phạm TTATGT.

 

- ĐTN

-TGT

- GVCN

- Lớp trưởng

 

Tháng 04/2015

- Tiếp tục tuyên truyền các tài liệu về TTATGT trong tiết sinh hoạt tập trung.

- Lồng ghép về thực hiện TTATGT trong sinh hoạt 15 phút đầu buổi.

- Theo dõi, giáo dục HS thực hiện TTATGT (phối hợp với CMHS).

- Xử lí HS vi phạm TTATGT.

- Tuyên dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt ATGT và ứng xử có văn hóa trong giao thông được chính quyền đề nghị biểu dương.

 

- ĐTN

-TGT

- GVCN

- Lớp trưởng

 

Tháng 05/2015

- Tiếp tục tuyên truyền các tài liệu về TTATGT trong tiết sinh hoạt tập trung.

- Lồng ghép về thực hiện TTATGT trong sinh hoạt 15 phút đầu buổi.

- Theo dõi, giáo dục HS thực hiện TTATGT (phối hợp với CMHS).

- Xử lí HS vi phạm TTATGT.

- Sơ kết, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện TTATGT từng quý trong năm học 2014 – 2015.  Tuyên dương kịp thời những điển hình thực hiện tốt ATGT và ứng xử có văn hóa trong giao thông được chính quyền đề nghị biểu dương.

 

- PHT

- ĐTN

- TGT

- GVCN

- Lớp trưởng

 

 1. Giải pháp thực hiện:
 2. a) Nhà trường phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương các cấp, cũng như với CMHS để tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện TTATGT của HS.

b)Tổ chức tuyên truyền, giáo dục HS nghiêm túc thực hiện các quy định về TTATGT bằng nhiều hình thức ( Hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, phổ biến các văn bản, tài liệu cho HS các lớp, dán trên các bảng công cộng, phát thanh trong giờ ra chơi; Dạy các kiến thức về ATGT lồng ghép trong giờ dạy GDCD, HĐNGLL; sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa;

nghe nói chuyện chuyên đề; treo khẩu hiệu ngoài cổng trường...).

 1. c) GVCN đẩy mạnh công tác giáo dục HS về TTATGT: Tổ chức cho học sinh và CMHS ký cam kết thực hiện TATGT, thường xuyên phối hợp với CMHS, với HS, từ đó nắm bắt, theo dõi tình hình thực hiện TTATGT của HS để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các hành vi vi phạm TTATGT của HS. Phối hợp với nhà trường xử lí nghiêm túc các trường hợp HS vi phạm TTATGT. Lưu giữ hồ sơ theo dõi HS thực hiện TTATGT để có căn cứ góp phần đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS cuối HK và cuối năm học.
 2. d) Lập phiếu điều tra ghi số xe và phương tiện HS đi đến trường để nhắc nhở HS cam kết thực hiện các quy định về TTATGT, qui định chỗ để xe của học sinh trong nhà trường nhằm tránh gây ùn tắc giao thông trước cổng trường, nhất là khi tan học:

đ) BGH phối hợp với BCH Công đoàn để tuyên truyền, nhắc nhở CB-GV-NV thực hiện tốt các quy định về TTATGT khi tham gia giao thông. Đưa việc thực hiện tốt TTATGT vào tiêu chí đánh giá, xếp loại CB-CC hàng năm.

 1. e) BCH Đoàn TN và Tổ giám thị điều khiển HS khi ra về đi trật tự, không chen lấn, không tụ tập dưới lòng lề đường trước cổng trường. Nhắc nhở, kiểm tra việc đội mũ bảo hiểm của các HS đi xe máy điện, xe đạp điện và ngồi sau xe máy PH chở. Chi đoàn giáo viên và Đoàn trường chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình trực ATGT của các lớp; tổng kết về tình hình TTATGT hàng tuần để báo cáo lên BGH và Ban ATGT trường, nhằm giúp lãnh đạo nhà trường đề ra các biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

           

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự ATGT năm học 2014 - 2015. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh chấp hành nghiêm túc, đầy đủ Kế hoạch trên.

                                  

  Nơi nhận:

- Phòng GDTrH-Sở GD&ĐT Bình Định (b/cáo);

- Phòng CSGT - CA Huyện Tây Sơn (b/cáo);
- BCH công đoàn trường; BCH Đoàn trường và Chi đoàn GV, Tổ giám thị (phối hợp thực hiện);
- GVCN và HS (thực hiện);
- Lưu VT, BGH, website nhà trường.

                      NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH       

                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                          

                                 (Đã ký)                    

                           Nguyễn Văn Vinh

                                       

                                               HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT

                                                               (Đã ký)

                                              

                                               Quách Nguyễn Huyền Trân

Thời gian biểu

 • Buổi sáng
 • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g45'
Tiết 1 6g55' - 7g40'
Tiết 2 7g45' - 8g30'
Giờ ra chơi 8g35 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC

 

Mở cổng 13g10'
Đóng cổng 13g30'
Tiết 1 13g40' - 14g25'
Tiết 2 14g30' - 15g15'
Giờ ra chơi 15g20 - 15g35'
Tiết 3 15g40' - 16g15'
Tiết 4 16g20' - 17g05'
TAN HỌC

 

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ © 2015

Địa chỉ: 87 Phan Đình Phùng, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định

Điện thoại: 056.3 880 581 - Email: thptnh@gmail.com

Design by Lửa Việt